Formació d’Assessora de porteig d’Eco-Mama
Mòduls:

  1. Necessitats bàsiques dels nadons

(d’on venim, on estem, què necessitem i perquè)

– Mamífers

– Exterogestació i Evolució humana

– Desenvolupament físic i psicomotriu

– Portanadons i ergonomia

  1. Els portanadons

– Com valorar-los?
– Ergonomia,
– Característiques i aspectes a tenir en compte.

– Posició adequada.
– Posició correcta respecte al nadó
– Posició correcta respecte a l’adult
– Posicions de porteig
– Possibles posicions
– Mirant cap en fora? NO
– Tipus, models i diferencies.

2.1. Efectes i beneficis dels portanadons

2.2. Pràctiques i nusos

  1. El treball d’assessorar

-Què és una assessora de porteig d’Eco-Mama?

–  Característiques

2.-El treball de la assessora de porteig.

›         – Assessoria, talleres, xerrades, presentacions, investigació i divulgació.

›         – HHSS: habilitats socials de l’assessora

›           (Llenguatge verbal i no verbal, escolta activa, empatia, empoderament…)

3.-Assessoria

›         – Objectius de l’assessoria

›         – Tipus d’assessories (individuals o grupals; en viu, telefònic, online;  espai físic…)

4.-Assessoria telefònica i online

5.-Codi ètic de l’assessora de porteig d’Eco-Mama

  1. Pràctiques i avaluació.

– Comunicació (Tallers, xerrades i presentacions)
– Assessoria
– Pràctica: Domini de nusos mínims

“Especialitzacions” 

5. Assessora de portanadons, vincle i criança en braços.
6. Assessora de portanadons i Cures Mare Cangur.
7. Assessora de portanadons especialista en fulard teixit

  1. El vincle afectiu i la importància de la criança en braços 

– Desenvolupo afectiu del nadó
– La importància del contacte pell a pell. Dr Nils Bergman
– Cures Mare Cangur (CMC)

– Estudis sobre el vincle

– Teoria del vincle John Bowlby

– Estudis “Situació estranya” Mary Ainsworth
– El concepte del continuum, Jean Liedloff

– Porteig i vincle

  1. Les Cures Mare Cangur


    7. Monogràfic de Fulard teixit

 

Inversió: 250€ online
350€ semi presencial (teoria online + pràctiques presencial intensiu)
50-100€ mòdul extra “Especialitzacions”