COLABORADORS-AIGUA-PNG

Col·laboradors

Sinergies i Centres Col·laboradors:

La sinergia és la integració d’elements que dóna com a resultat quelcom més gran que la simple suma d’aquests elements, es a dir, quan dos o més elements s’uneixen sinergicament creen un resultat que aprofita i maximitza les qualitats de cada un dels elements.

Sinergias y Centros Colaboradores: